Redirecționează acum impozitul pe profit/venit, fără nici un cost suplimentar, completând contractul de sponsorizare de mai sus.

Direcționarea a 20% din impozitul pe profit nu este o donație, este vorba de o sumă datorată statului, ca impozit, iar dumneavoastră puteți alege să redirecționați această sumă pentru construirea Centrului de Zi Leul Albastru.

  Împreună schimbăm vieți! 

  Doar împreună!

Potrivit Codului fiscal, puteți sponsoriza Fundatia LEUL ALBASTRU, înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult cu nr. 101088/15.05.2019, pentru care se acordă deduceri fiscale conform Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, atât în situația în care reprezentați o societate comercială care plătește impozit pe profit, cât și în situația în care reprezentați o microîntreprindere, dacă o faceți până la 31 decembrie 2021, în baza contractului de sponsorizare de mai sus.

Alătură-te celor care susțin construcția Centrului de zi Leul Albastru pentru copiii și bătrâni din medii defavorizate. Redirecționează 20% din impozitul pe profit / venit și pune cărămidă ta la construcția Centrului de zi Leul Albastru pentru cei mai nefericiți dintre noi!

Ce trebuie să faci?

1.Calculează suma celor 20% din impozitul pe profit!

2. Descarcă și completează contractul de sponsorizare!

3. Descarcă și completează declarația 107!

⇒ Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.

⇒ Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza Fundația Leul Albastru, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru.

Vă rugăm să ne aveți în vedere trimestrele următoare.

Extras din Codul Fiscal privind deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul pe profit

Companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat Statului, către o
asociație/fundație, prin semnarea unui contract de sponsorizare, conform Codului Fiscal:
Titlul 2, Cap. II, articolul 25, litera i)
“cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat,
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad
sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre
următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care
reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri», această
limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere,
se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în
ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului
pe profit.

Exemplu de calcul pentru suma deductibila:

Pentru impozit 3% trimestrial

Venituri = 100.000 lei

Impozit pe venit  (caz 3%)  = 3.000 lei

20% din impozitul pe venit (valoarea sponsorizării deductibile) = 600 lei

 

Pentru impozit 1% trimestrial

Venituri =100.000 lei

Impozit pe venit  (caz 1%) = 1.000 lei

20% din impozitul pe venit (valoarea sponsorizării deductibile) = 200 lei

Copiii trebuie îngrijiți pentru că ei reprezintă viitorul, iar bătrânii trebuie prețuiți pentru că ei ne-au dat viață.”

Vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare despre procedura de direcționare a 20% din impozitul pe profit.

Ne puteți contacta la: fundația@leulalbastru.ro