Unde?

În comuna Bradu, județul Argeș, str. Valea Geamăna nr. 64

CUM AM PORNIT ȘI DE CE MAI AVEM NEVOIE?

Am pornit prin accesarea unor fonduri europene ce s-au aprobat, iar pe parcurs s-au alăturat sponsori-parteneri, cărora le mulțumim, astfel avem la momentul actual un buget european ce reprezintă 78% din bugetul necesar construcției. Asta face ca pentru construirea Centrului de Zi LEUL ALBASTRU ce va avea 660 de m2, să mai avem nevoie de aproximativ 100.000 de euro.

Construire Centrul De Zi Leul Albastru 78% buget actual

DE CE ESTE NEVOIE DE CENTRUL DE ZI LEUL ALBASTRU ÎN COMUNITATE?

►Pentru ca în aria de interes și împrejurimi (Bradu, Oarja, Căteasca, etc.) sunt multe familii sărmane, cu copii (75 de familii identificate de fundație până la momentul actual), care pot avea o șansă spre o educație și spre o înțelegere mai bună a societății și totodată o dezvoltare armonioasă a capacităților și abilităților fiecăruia în parte.

►Pentru că în viitorul apropiat se va descentraliza sistemul social de protecție a copilului și astfel o mare parte dintre copiii care acum se află sub protecția acestuia vor trebui să se reintegreze în familie și vor avea nevoie de sprijin și îndrumare psihologică, pe de o parte, dar și de o continuitate a procesului de educare și reeducare, pe de altă parte. Pentru acestea va fi nevoie de cât mai multe centre de zi care să deservească comunități, în vederea oferirii de servicii socio-medicale și educaționale.

CUM VA FUNCȚIONA CENTRUL ȘI CUM VA IMPACTA PE TERMEN LUNG COMUNITATEA?

Centrul de zi LEUL Albastru își propune să ofere sprijin copiilor și bătrânilor din comunitate prin oferirea de servicii socio – educaționale pentru copii, pe de o parte și servicii socio-medicale, pe de altă parte, pentru bătrâni.

►Mai concret, pentru copii vom avea 4 săli de clasă unde aceștia vor putea face activități recuperatorii educaționale (ajutor la teme), activități de literatură, cunoașterea limbilor străine, cursuri IT, etc. Totodată vom avea și 2 laboratoare pentru activități creative/artistice, unul pentru cei cu înclinații spre desen și pictură, altul pentru activitățile muzicale. La dispoziția copiilor va fi și sală de sport și kinetoterapie pentru diferite activități sportive și pentru tratarea și ameliorarea problemelor locomotorii

►Cei vârstnici vor beneficia de asemenea de tratament în sala de kinetoterapie și vor participa și ei la multe activități intergeneraționale în care copiii vor face schimb de energii și de idei cu cei vârstnici, astfel încât cei vârstnici să se molipsească cu buna dispoziție a copiilor, iar cei mici să preia din înțelepciunea și sfaturile de viață ale vârstnicilor, creând astfel o punte intergenerațională.

Toate aceste activități de care cei din comunitate vor beneficia, gratuit, vor face ca cei mici să își descopere și să își dezvolte abilitățile, să deprindă competențe de viață independentă și să ajungă adulți buni, integrați în societate. Iar pe vârstnici, activitățile de la Centru îi vor ajuta să treacă mai ușor prin singurătatea și tristețea bătrâneții.

De asemenea și pentru vârstnici, promovând un stil de viață cu o alimentație echilibrată, vom contribui la desfășurarea unei vieți mai bune și poate mai lungă pentru ei.

• Supraveghere;

• Informare: Această activitate vizează atât informarea părinților în vederea acoperirii nevoilor copiilor și consolidării abilităților și cunoștințelor părinților privind sprijinirea și educarea copilului, cât și informarea beneficiarilor/potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre activitatea centrului.

• Consiliere familială: se vor consilia părinții și copiii pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea de către un părinte a locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți etc.), care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul familial;

• Reintegrare familială;

• Educație în puericultură;

• Educație extracurriculară;

• Suport emoțional;

•  Alte activități (administrative): Ne vom gândi la momentul oportun la posibilitatea furnizării unei mese, prin intermediul unei firme de catering sau la asigurarea unor produse alimentare ambalate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani.

 

Împreună putem schimba vieți!

Ajută și tu!